WZC De Samaritaan

2023-10-14T09:33:21+00:00

Het nieuw WZC wordt ingepland op het huidige terrein in het centrum van Nukerke. Het gebouw met 3 bouwlagen, een gelijkvloers, een 1ste verdieping en een 2de verdieping zal in het totaal 184 woongelegenheden bevatten.

Het gebouw zal in 2 fasen gerealiseerd worden met maximaal behoud van alle kamers zodat bewoners slechts 1 x naar hun definitieve kamer zullen moeten verhuizen. Het ontwerp telt 8 leefgroepen, 2 verdiepingen met telkens 2 wooneenheden, gekoppeld, en telkens verdeeld in 2 leefgroepen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de leefeenheden voor dementerenden die elk over een veilige en afgeschermde binnentuin beschikken op hun leefniveau.

De hoofdingang is centraal geplaatst Aan de ene zijde sluit een ruime polyvalente ruimte hierop aan met bar en toegankelijk terras. Dit laat toe dat deze ruimte ook gemakkelijk bereikbaar is voor de aanpalende school en assistentiewoningen. Aan de andere zijde betreedt men het WZC met een aantal centrale functies met doorgang naar de dienstlokalen, keuken, technische ruimte en administratieve lokalen.

Het dagverzorgingscentrum heeft een volledig autonome ingang vlak naast de parking. Vanuit het onthaal vertrekken 2 ruime beddenliften naar de verdiepingen waar zich de woongelegenheden bevinden.

Op de verdiepingen zijn er telkens 2 gekoppelde wooneenheden bestaande uit 2 leefgroepen met een eigen ruime leefruimte en ca 23 kamers, een verdeel/ therapiekeuken en een rolstoeltoegankelijk terras. In de gangen zijn rustpunten met uitzicht naar buiten. De verpleegpost, het sanitair en de andere logistieke lokalen zijn centraal opgesteld en vlot bereikbaar vanuit de wooneenheden zelf als via de aparte dienstliften die rechtstreeks leiden naar de logistieke diensten gelegen  aan de lager gelegen Boelaardstraat.

WZC De Lichtervelde

2023-10-14T09:33:41+00:00

Inplanting
De bestaande school, welke deels wordt afgebroken om de nieuwe vleugel te realiseren, bevindt zich op een klein terrein grenzend aan de Steenweg. De nieuwe vleugel volgt dezelfde lijn van het oorspronkelijk gebouw en vormt een belangrijke architecturale ingreep in het stedenbouwkundig weefsel van Eke. Tevens definieert de inplanting de open ruimte achter de vleugel.

Door de sobere en eigentijdse vormgeving integreert het nieuwe bouwvolume zich op een verantwoorde manier in het straatbeeld. Via een opening in de sokkel kunnen de leerlingen de speelplaats, klaslokalen en kleuterklassen bereiken. Een bemand onthaal heeft zicht op wie de site betreedt. De onderdoorgang geeft rechtstreeks toegang tot het onthaal en fungeert als een niet verwarmde verbinding tussen de verdeelde functies op het gelijkvloers. Deze dient tevens als een gedeelte van de overdekte speelplaats. De speelplaats wordt door middel van hekwerk afgescheiden van de straat, zodat de veiligheid van de schoolgaande kinderen verzekerd wordt.
De bestaande speelplaats wordt slechts minimaal gewijzigd en dit om budgettaire redenen.

Architectuur en interne organisatie
Het nieuwe gebouw bestaat uit een betonnen sokkel op het gelijkvloers en een compacte bovenbouw op de eerste verdieping beiden geperforeerd door grote raampartijen. De vervangingsnieuwbouw met 7 klassen, verspreid over 2 bouwlagen, bestaan uit één zorgklas op het gelijkvloers en 6 lokalen op de verdieping.
De inkom deelt de gelijkvloerse sokkel op in 2 delen. Aan de ene zijde wordt naast de zorgklas ook het secretariaat en directielokaal ondergebracht. Aan de andere zijde bevinden zich nieuwe polyvalente ruimte en het nieuw sanitair blok. Deze beiden kunnen afzonderlijk gebruikt worden door derden, terwijl de rest van het schoolgebouw veilig kan worden afgesloten.
Hiermee komt men tegemoet aan de vraag naar efficiënt ruimtegebruik en dit maakt de realisatie van een “Brede School” mogelijk.

Op de eerste verdieping bevinden zich 6 ruime lokalen en werd een centrale buitenruimte gerealiseerd. Deze kan dienst doen als overdekte speelzone, een leuke ontmoetings- en ontspanningsplaats, maar ook als buitenklas.

Er wordt gewerkt met prijsbewuste materialen, steeds met oog voor de esthetisch kwaliteiten, onderhoudsvriendelijkheid en doorgedreven duurzaamheid. Er werd hier bij het ontwerpen ook heel specifiek rekening gehouden met eventuele akoestische overlast van de ‘Steenweg’ en met de woningen aan de Steenweg. Alle klaslokalen hebben dan ook enkel zicht op de speelplaats en zijn gescheiden van de Steenweg door een akoestische buffer, de gang. Er zijn geen opengaande ramen voorzien naar de steenweg en het gebouw vormt door zijn balkvormige volume een akoestisch scherm tussen de speelplaats en de buurt.

Hier koos de opdrachtgever bewust voor klassieke klassen langsheen een gang. Wel werden de klassen zodanig gedimensioneerd dat verschillende klasinvullingen mogelijk zijn. Zo kan aan de hand van losse akoestische zitmeubelen eenvoudig een instructiezone gecreëerd worden binnen een klasruimte of kan een klassieke klasindeling omgevormd worden tot landschapsleslokaal naar de noden en wensen van de gebruiker in de toekomst.
Op deze manier en samen met de buitenklas is er toch nog een zekere flexibiliteit gelaten naar het toekomstig gebruik van de nieuwe schoolvleugel.

WZC Sint Job

2023-10-14T09:34:33+00:00

Belangrijk bij het vormgeven van het nieuwe woonzorgcentrum was de relatie met het omliggend massieve groen en de integratie van intiemere tuinen in het ontwerp. Door de brede
uitsparingen op het gelijkvloers trekken we de de tuinen tot diep in het gebouw – zelfs door het gebouw. Een inkom met transparantie naar een achterliggende patio of tuin werkt altijd
zeer uitnodigend. De openheid heeft dan ook de bedoeling om deze eerder afgelegen campus een warm welkom te geven aan alle bewoners, gebruikers en bezoekers.

Het gebouw is gedistilleerd tot een zeer eenvoudige combinatie van 2 langse en 2 dwarse vleugels, waarbij de afwisseling van open en gesloten ruimte een tijdloze rust uitstralen van een
harmonieus architecturaal geheel. Door slechts 2 bouwlagen aan de zijde van de zorgboulevard te voorzien, wordt de omvang van het gebouw enigszins beperkt. Achteraan kunnen 3
bouwlagen genieten van de evenwichtige relatie tot het collosale groen. Deze doordachte volumewerking zorgt voor maximale lichttoetreding in de binnentuinen en een zeer mooi
uitzicht voor alle bewoners. De massiviteit van de bakstenen gevels in een zacht grijze kleur wordt bewust gehandhaafd omwille van de uitstraling van een beheerste rust en krachtige
duurzaamheid. De schijnbaar eenvoudige en sobere architectuur krijgt door licht gevelmetselwerk en strak uitgewerkte brede kaders een verrassende verfijning mee.

De afwisseling van open en gesloten ruimte wordt ook binnen het gebouw doorgetrokken. De open leefruimten, gangen en zithoeken trekken zich terug in het volume om de omgeving te
absorberen. De bewoner beleeft de dag, de wisselende seizoenen en het klimaat via de patio’s en terrassen. Deze gangen geven een grote meerwaarde aan de healing environment van
het WZC. Gezien het grote programma hebben wij het gebouw zeer modulair opgevat. Functies kunnen op deze manier gemakkelijk van plaats gewisseld worden, zonder dat de algemene
organisatie hierdoor in het gedrang komt.

WZC Meredal

2023-10-14T09:35:20+00:00

Het project illustreert de symbiose van verschillende entiteiten binnen een zorgkader. Nieuwe en bestaande vleugels werden met zorg gecombineerd, zodat de werking van het hele gebouw werd versterkt. Werkbaarheid voor het personeel was hierbij een belangrijk criterium, maar ook de kleinschalige eigenheid van individuele woningen mochten bij deze schaalvergroting niet uit het oog verloren worden.

Het project schetst ook de integratie van (deels) publieke functies zoals een verwelkomend sociaal restaurant en diverse administratieve diensten.

Inplanting
De nieuwe vleugel met 42 nieuwe assistentiewoningen werd evenwijdig aan de bestaande assistentiewoningen ingeplant en alle woningen kijken uit op de groene omgeving of centraalgelegen parktuin. Het sociaal restaurant werd in de meest publieke zone ingeplant zodat bezoekers niet de volledige site moeten doorkruisen en gros van het (gemotoriseerd) verkeer zich niet op de site moet begeven.

Het nieuwe, centraal gelegen ontmoetingsplein heeft een marktfunctie van waaruit de verschillende delen van het zorgcomplex bereikbaar zijn. Hoewel de verschillende gebouwdelen intern met elkaar in verbinding staan werden afzonderlijke toegangen op het plein voorzien. Dit verhoogt de leesbaarheid van de verschillende delen, alsook de kleinschaligheid. Er werd dus vermeden om 1 hoofdingang te voorzien. Tussen het sociaal restaurant en de nieuwe vleugel assistentiewoningen werd een nieuw onthaalgebouw opgetrokken, verspreid over 2 bovengrondse bouwlagen. Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich het onthaal met bijhorende administratie, kapper/pedicure, een lobby met zetels en het sociale restaurant met cafetaria en bijhorend overdekt terras. Op de eerste verdieping bevinden zich de administratieve diensten ( 6 functionele burelen), een grote vergaderzaal en wachtruimtes. In overleg met de bouwheer werd geopteerd voor 3 types assistentiewoningen. Dit als antwoord op de vraag naar diversiteit inzake zorgbehoefte, woonkwaliteit en budget.

Assistentiewoningen Nukerke

2023-10-14T09:35:31+00:00

Inplanting
Het project omvat de bouw van 2 x 10 grondgebonden assistentiewoningen die deel uitmaken van een masterplan opgemaakt in 2013 voor de nieuwe zorgcampus “Zorgdorp” op het huidige terrein van “De Samaritaan” en aan de overzijde van de Glorieuxstraat.

Door de hoogte verschillen op het terrein, werd het een hele uitdaging om de toegangspaden uit te voeren volgens de regelgeving van toegankelijkheid. Het werd een evenwichtsoefening tussen toegankelijkheid en landscaping.

Woningen
De woningen zijn identieke woningen in een strakke, hedendaagse vormentaal, geschakeld per 4 of per 6, met een dynamische volumetrie, gecreëerd door de combinatie van hellend en plat dak. Elke woning heeft een dak dat voor een groot deel plat is en deels hellend. Hierdoor ontstaat een ritmisch straatbeeld en een duidelijke herkenbare, collectieve identiteit. De geschakelde woningen hebben ook het voordeel dat ze een vlakke gevelrij onderbreken. Elke woning is voorzien van een eigen terras en dit zowel vooraan als achteraan. Op deze manier heeft elke woning een buitenruimte met verschillende zichten en oriëntatie. Dit draagt bij tot een hoge woonkwaliteit.

Materialiteit
Er werd gewerkt met prijsbewuste materialen, steeds met oog voor esthetische kwaliteiten, onderhoudsvriendelijkheid en
doorgedreven duurzaamheid. Als gevelsteen werd gekozen voor een warme steen waarvan de kleurschakeringen variëren van bordeauxrood tot paars met blauw-violette nuances. Dit bezorgt de gevel zijn levendig uitzicht. Het buitenschrijnwerk is uit hoogwaardige, slagvaste PVC met isolerende zonwerende hoog rendementsbeglazing.

 

WZC Haagwinde

2023-10-14T10:00:07+00:00

Concept
Het woonzorgcentrum Haagwinde te Maarkedal nestelt zich in het rustige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het bestaande gebouw dateert van rond de eeuwwisseling en telt 69 woongelegenheden waarvan er 9 tijdelijk gehuisvest waren in het aansluitende klooster. Het oorspronkelijke woonzorgcentrum heeft een L-vormig grondplan en strekt zich uit over 2 bouwlagen. Het volume wordt gekenmerkt door een rode gevelsteen en een plat dak.

Een uitbreiding werd noodzakelijk door de stijgende vraag naar grotere kamers en de zusters van het klooster die terug nood hebben aan hun eigen kamers. 11 woongelegenheden worden overgenomen door het WZC De Samaritaan in de nabijheid waardoor de 9 bewoners van het klooster in ieder geval kunnen verhuizen. Het project bevat de uitbreiding van het woonzorgcentrum met 22 kamers en 7 serviceflats inclusief een polyvalente zaal met een ruime bar die kan dienen als buurtcafé.

In overleg met diverse overheidsdiensten is er gestreefd naar een zo compact mogelijk gebouw dat nauw aansluit bij het gabarit van het bestaande woonzorgcentrum.

De uitbreiding bestaat uit 3 aparte volumes die in elkaar haken en zo een interessant geheel vormt dat zich aangenaam nestelt in de glooiende omgeving. De impact op het landbouwgebied is eerder beperkt door de compacte indeling waardoor het gebouw maar een klein deel landbouwgrond inneemt. De brandweg zit verwerkt in de groene tuin vol beplanting rondom het gebouw waardoor het frisse landschap met groene karakte gewoon behouden blijft.

Architectuur
Vooraan ligt de polyvalente zaal met een mooie luifel die het terras aan de straatzijde overdekt en tegelijk als entree dient voor de dieper liggende ingang. Door de plaatsing aan de voorzijde geeft dit een uitnodigend contact met de buurt, de luifel dienst meteen als referentiepunt in de straat. In deze eerste blok bevindt zich het onthaal, het kapsalon en een aantal semipublieke gespreksruimtes.

De wens van de bouwheer om hier in het interieur een eyecatcher te creëren, resulteert in de opvallende maar warme groene tint aan de onthaalbalie, gecombineerd met een fris behang die meteen in het oog springen bij het binnenkomen. In de polyvalente zaal werd voor een opvallende gouden muur gekozen die mooi combineert met de gouden lampen, donkere vloeren en zwarte gordijngevel langs de overige 3 zijden.

Het tweede volume, dat zich vanuit de inkom naar achter uitbreidt is het centrum van het dagelijks functioneren en is gericht op de eigen tuin en de landschappelijke omgeving. Hierin bevinden zich de gemeenschappelijke badkamers, personeelsruimtes en de kamers met uitzicht op de groene omgeving.

Het derde volume is als het ware het hart van het woonzorgcentrum. Dit zijn de therapiekeuken en de nieuwe gezellige leefruimtes die meteen de brug maken tussen het bestaande woonzorgcentrum en de nieuwe uitbreiding. De leefruimtes, één op elke verdieping, is een combinatie van een deel oud en een deel nieuw. Door de oude leefruimtes op te frissen en te voorzien van dezelfde kleurtinten als de nieuwbouw vormt dit een rustige overgang en een naadloos geheel.

Go to Top