GEBOUWENAUDIT

Verluchting, temperatuurbeheersing en verlichting spelen een belangrijke rol in de beleving van elk gebouw.

We inventariseren uw bestaand patrimonium en schatten de waarde ervan in. We nemen uw gebouwen op organisatorisch, bouwtechnisch en bouwfysisch vlak onder de loep om een zo accuraat en volledig mogelijk beeld van de functionaliteit, de bouwkundige toestand en de werkelijke energieprestatie van het gebouw te verkrijgen.

In het kader van geplande renovatie of verbouwingen wordt de kwaliteit van de structuur en de bouwschil geanalyseerd en de bestaande technische installaties in kaart gebracht. We stellen duurzame verbeteringen voor om de toekomstige werking te garanderen, de performantie te verbeteren en een comfortabel en gezond binnenklimaat te creëren.

HAALBAARHEID

Samen zetten we de krijtlijnen uit
van uw toekomstig project

Nog voor het eerste schetsontwerp is het wenselijk om de potenties en de context van een project te onderzoeken op lange termijn. Tijdens deze studie worden verschillende pistes bewandeld voor de ontwikkeling van uw project. Het kadert immers in een groter geheel waarbij naast stedenbouwkundige voorschriften, fysische staat van bestaande gebouwen en eventuele fasering ook met ontsluiting en groenbehoud rekening gehouden moet worden.

Een haalbaarheidsstudie legt deze knelpunten bloot en rijkt oplossingen aan. We gaan nieuwbouw vergelijken met renovatie.
We onderzoeken bovenal de financiële mogelijkheden van een project op lange termijn en in functie van een haalbare planning.

BIM

Door onze BIM technologie kunnen we de projecten ook in de extra dimensies beheren.

Het gebruik van een BIM model en een slimme manier van samenwerken is zowel voor kleine verbouwingen als complexe projecten de toekomst. BIM zorgt op verschillende vlakken voor een vooruitgang in de bouwwereld. Dit gebeurt door een uitgebreid scala aan vaardigheden en disciplines te bundelen in één of verschillende modellen. Architectuur, interieur, stabiliteit en technieken zullen door een doorgedreven controle en samenwerking een uniform geheel vormen.

Onze Revit standards zorgen voor een gestroomlijnd BIM proces waardoor er op een gestructureerde manier informatie kan worden uitgewisseld tussen de verschillende bouwende partijen.

PROJECTBEHEER

Een strakke methodologie biedt houvast en structuur op weg naar een kwaliteitsvol resultaat.

We superviseren uw volledige project en houden het budget en de planning onder controle. We gaan op zoek naar de beste partners om het project te realiseren en coördineren de volledige organisatie van start tot finish. Onze aanpak is klantgericht en vooral budgetvriendelijk. U heeft als opdrachtgever altijd keuzemogelijkheden en inspraak in het proces.

We begeleiden ontwikkelaars en opdrachtgevers van bij de embryonale visie, over de volledige aanbestedingsprocedures van ontwerpers, uitvoerders tot en met de onderhoudsbedrijven.

INTERIEURADVIES

Het interieur van elk gebouw is een verderzetting van een globale visie doorheen het integrale project.

Duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen genieten de voorkeur in de interieur die wij ontwerpen. Voldoende natuurlijk licht en verantwoord kunstlicht ondersteunen de architectuur en zijn noodzakelijk in de beleving van texturen en sferen. De vaste en losse meubels zijn opnieuw een verlengde van de globale visie.

Samen gaan we op zoek in het uitgebreide gamma om esthetisch verantwoord, functioneel en vooral comfortabel design te integreren en de gewenste sferen te bekomen.

BRANDVEILIGHEID

Het brandt altijd bij de buren.

Samen met de gebruikers wordt het veiligheidsconcept bepaald en maken we een risicoanalyse van de brandveiligheid van de infrastructuur op basis van de recentste wetgeving en brandregelgeving. Na rondgang ter plaatse worden alle elementen van de brandveiligheid getoetst aan de huidige normering. De functionele brandveiligheid, de technische installaties en de gebruikte materialen worden gescreend. Er wordt een rapport opgemaakt met de te nemen maatregelen, een eventueel stappenplan voor het uitvoeren van de meest dringende maatregelen en een raming van de kostprijs ervan.

We implementeren de meest haalbare, doeltreffende en betaalbare technieken van Fire Safety voor preventie, passieve en actieve brandveiligheid in overleg met de brandweer en specialisten ter zake.

ONZE TOEWIJDING

We zijn vastbesloten om onze meest gekoesterde waarden hoog te houden in elk project en elke taak die we op ons nemen.