WZC De Meerspoort

Categories:

Nieuwbouw

De nieuwbouw was noodzakelijk voor de steeds grotere vraag naar extra kamers en deze maakte het tevens mogelijk om in het bestaande gebouw een dienstencentrum en een dagcentrum te organiseren. Het nieuwe onthaal van het woonzorgcentrum is zeer ruimtelijk door een hoge vide en naar de binnentuin toe opengewerkt met een zithoek. Een open balie verhoogd het thuisgevoel en de hotelsfeer. Via een ruime gang met trap en liften bereikt men de verschillende woonafdelingen van het WZC, waarbij de verpleegpost telkens toezicht heeft op de in- en uitgaande bewoners/bezoekers. Elke woonafdeling bestaat uit 17 of 18 kamers, voorzien van een ruime leefruimte, een slaapzone en een gezellige badkamer met alle nodige voorzieningen.

Verbouwing

In de bestaande vleugel zijn verbouwingen gebeurd voor de algemene diensten van het woonzorgcentrum en een dagcentrum voor de opvang 15 bejaarden. De betonnen skeletstructuur van het bestaande gebouw liet toe om verregaande verbouwingen te realiseren zonder aan de draagstructuur te moeten raken. De inrichting van de verschillende diensten is flexibel opgevat zodat latere wijzigingen steeds mogelijk zijn.

Project info

Architectuur: M4 architecten

Technieken:SDKe

Stabiliteit: SDKe

Locatie: Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde

Opdrachtgever:OCMW Oudenaarde

Start werken: 1 augustus 2012

Gebruiker: WZC Meerspoort

Gerelateerde projecten

Deel ons verhaal ...