Zomergem flats

Categories:

Het woonzorgcentrum Haagwinde te Maarkedal nestelt zich in het rustige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het bestaande gebouw dateert van rond de eeuwwisseling en telt 69 woongelegenheden waarvan er 9 tijdelijk gehuisvest waren in het aansluitende klooster. Het oorspronkelijke woonzorgcentrum heeft een L-vormig grondplan en strekt zich uit over 2 bouwlagen. Het volume wordt gekenmerkt door een rode gevelsteen en een plat dak. Een uitbreiding werd noodzakelijk door de stijgende vraag naar grotere kamers en de zusters van het klooster die terug nood hebben aan hun eigen kamers. 11 woongelegenheden worden overgenomen door het WZC De Samaritaan in de nabijheid waardoor de 9 bewoners van het klooster in ieder geval kunnen verhuizen. Het project bevat de uitbreiding van het woonzorgcentrum met 22 kamers en 7 serviceflats inclusief een polyvalente zaal met een ruime bar die kan dienen als buurtcafé. In overleg met diverse overheidsdiensten is er gestreefd naar een zo compact mogelijk gebouw dat nauw aansluit bij het gabarit van het bestaande woonzorgcentrum.

Project info

Architectuur: M4 architecten

Technieken: Studieburo De Klerck Engineering

Stabiliteit: Studieburo De Klerck Engineering

Locatie: Hasselstraat 7 - 9680 Maarkedal

Opdrachtgever: vzw Woon-zorgcentrum Haagwinde

Start werken: 1 januari 2019

Gebruiker: vzw Woon-zorgcentrum Haagwinde

Gerelateerde projecten

Deel ons verhaal ...