PAAZ AZ Alma

Categories:

De Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) is een hospitalisatieafdeling die bedoeld is voor kortdurende opname van meerderjarige patiënten met acute psychische
problemen of die in een crisissituatie verkeren. De opname gebeurt steeds op vrijwillige basis. De afdeling situeert zich op de derde verdieping van het AZ Alma. De visie van de afdeling is
gebouwd op drie pijlers, herstelgericht, patiëntgericht en contextgericht werken.
In een behandeling die gericht is op herstel gaan ze in de eerste plaats samen met de patiënt op zoek naar een manier van omgaan met de gevolgen van psychische moeilijkheden. Dit is
niet hetzelfde als genezing, waarbij men louter de symptomen behandelt. Een herstelgerichte aanpak is eerder gericht op het ontgroeien van de catastrofale gevolgen van psychische
moeilijkheden en de ontwikkeling van een nieuwe betekenis en een nieuw doel in het leven.
De behandeling is in de eerste plaats gericht op de patiënt. Dit wil zeggen dat de patiënt nog steeds het beste weet wat goed voor hij/zij is. Door niet op voorhand vast te leggen wat het
betekent om ‘genezen’ te zijn, maar samen te zoeken hoe de patiënt het best kan herstellen van de impact die de psychische moeilijkheden gehad heeft op zijn/haar leven.
De medewerkers proberen daarbij maximaal aanwezig te zijn en te ondersteunen in deze individuele zoektocht. Daarnaast is de behandeling ook gericht op de context. Psychische
moeilijkheden gaan vaak gepaard met moeilijkheden op vlak van onze relaties met anderen. Door samen te bekijken hoe anderen betrokken kunnen worden in de behandeling zodat
men ook na opname de steun en sterkte kan krijgen die nodig zijn voor het verdere herstel.
Het team bestaat uit een hoofdverpleegkundige, psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werker en therapeuten. Deze werken allen samen volgens een strikte
dagindeling.

Project info

Architectuur: M4architecten

Technieken: Studieburo De Klerck Engineering

Stabiliteit: Stabiliteit

Locatie: Ringlaan 15, 9900 Eeklo

Opdrachtgever: AZ Alma - Ringlaan 15, 9900 Eeklo

Start werken: 1 februari 2020

Gebruiker: AZ Alma

Gerelateerde projecten

Deel ons verhaal ...