Ambulant Centrum UZ Leuven

Categories:

Concept

Als uitgangspunt werd een maximale flexibiliteit nagestreefd, zowel in de uitbreidingsmogelijkheden als voor latere wijzigingen en herbestemmingen als in de operationele werking.
Lokalen zijn onderling uitwisselbaar in functie van de behoeften. De functies werden zo gepositioneerd dat er optimale, logische, functionele relaties ontstaan met korte verbindingslijnen.
Interne en externe circulatiestromen worden gescheiden. De mogelijkheid bestaat ook om ‘shortcuts’ te organiseren, die bepaalde functies/diensten rechtstreeks verbinden, zelfs op
verschillende niveaus.
Er werd een uitgesproken keuze gemaakt voor kwalitatieve ruimtes voor patiënten en personeel door maximaal daglicht te capteren in alle ruimtes waar personen verblijven en werken.
Enkel zo kan een duurzame leef- en werkkwaliteit gerealiseerd worden in een dergelijk compact gebouw met een zeer beperkte footprint. Hiervoor werd een plan ontwikkeld met
zogenaamde groene ‘lichtcanyons’. Op die manier kan er daglicht tot diep in het gebouw toetreden en worden er aangename binnen/buiten zichten geboden.
Het uiteindelijke plan is ruimtelijk zeer helder en overzichtelijk, met een duidelijke scheiding van de zones voor het publiek enerzijds en interne medewerkers anderzijds. Compactheid
was van meet af aan één van de belangrijkste bekommernissen: kwalitatieve ruimte en beleving bieden met een zo klein mogelijke bruto-netto ratio.

Stedenbouwkundig

Het ontwerp integreert zich, in combinatie met de visie voor de buitenaanleg van o.a. het inkomplein, perfect in het stedenbouwkundig weefsel van de omgeving. De voorgestelde visie
van een inkomplein met verhoogde voorhof tracht een aantrekkelijke buitensfeer te scheppen, ter vervanging van de vijvers. In relatie tot de andere ziekenhuisfuncties op de campus
werden de nodige assumpties aangenomen om functionele relaties te onderscheiden. Voor de scheiding van de circulaties (ambulanten, gehospitaliseerden, bezoekers en goederen)
werd gekozen voor een zo sterk mogelijke adaptatie aan de bestaande circulatiepatronen en -niveaus.

Project info

Architectuur: THV AAPROG architecten | POLO Architects | Boeckx architects | Studieburo De Klerck

Technieken:SDKe

Stabiliteit: SDKe

Locatie: Herestraat 49, 3000 Leuven

Opdrachtgever:UZ Leuven

Start werken: 1 november 2014

Gebruiker: UZ Leuven

Gerelateerde projecten

Deel ons verhaal ...