WZC De Bekelaar

Categories:

Na de realisatie van het fusieziekenhuis in Overpelt in 2005 kwam het voormalig Maria Middelares ziekenhuis in Lommel leeg te staan. In afwachting van een nieuwe invulling van deze site binnen een nieuw globaal masterplan, werden er een tijdelijk rusthuis en een polykliniek in gehuisvest. Het bestaand klooster van de congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu, palend aan het ziekenhuis, bleef in gebruik. Het woonzorgcentrum ‘De Bekelaar’ is een eerste fase uit dit masterplan ‘zorgcampus de Bekelaar’, opgemaakt door M4 architecten en ingenieurs, dat naast een nieuw WZC nog andere zorggerelateerde bouwprojecten zal voorzien zoals o.a. assistentiewoningen, beschut wonen, … . Het nieuwe woonzorgcentrum, een kruisvormig volume, werd ingepland op een site achter de voormalige ziekenhuisgebouwen, om zo optimaal mogelijk in te spelen op de bestaande topografie van het terrein en wordt grotendeels omgeven door een dennenbos dat, omstreeks 1950 op zandduinen werd ingeplant. Het WZC wordt dan ook opgevat als ‘een project in het bos’, daar waar de andere zorgfuncties deel zullen uitmaken van het stedelijk weefsel.

Het nieuwe WZC heeft een capaciteit van 124 woongelegenheden. Deze worden verdeeld over 4 vleugels in de vorm van een kruis. Tot op heden werden 3 vleugels gebouwd met een capaciteit van 92 bedden. De 4de vleugel zal in een latere fase worden gebouwd deels om budgetaire redenen (spreiden van kosten), deels om redenen van vraag en aanbod en deels om organisatorische redenen. Tijdens de werffase, werd het grondverzet binnen de zone van de 4de vleugel bewaard, zodat deze grond hergebruikt kan worden om de kelderputten onder het af te breken ziekenhuis (fase 1B) op te vullen.

De kruisvorm, die het grondplan kenmerkt, biedt een aantal onmiskenbare voordelen. Hij bevordert de circulatie en oriëntatie in het gebouw en deze vorm biedt daarenboven het voordeel dat er geen inkijk mogelijk is in andermans kamer, dat de (binnen)tuinen tussen de vleugels weids blijven en dat het omliggend landschap tot diep in het gebouw kan doordringen.

Project info

Architectuur: M4 architecten

Technieken: Studiebureau Boydens

Stabiliteit: BDA-Engineering

Locatie: Kliniekstraat / Vlasstraat – 3920 Lommel

Opdrachtgever: De Bekelaar vzw - Kliniekstraat 2, 3920 Lommel

Start werken: 11 februari 2020

Gebruiker: WZC De Bekelaar

Gerelateerde projecten

Deel ons verhaal ...