In Stekene werd het beschermde kloostergebouw omgevormd tot een kunstacademie voor
kinderen. De nieuwe kunstacademie werd opgeleverd op 21 maart.