Het project is een uitbreiding “groepswoningbouw” voor meerderjarige personen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking voor Humival vzw.
De uitbreiding bestaat uit 3 bouwlagen waarin een leefgroep van 12 kamers, 8 zorgflats en polyvalente ruimtes in worden voorzien.